Wat doet HOP Arnhem?

HOP Arnhem vertegenwoordigt de huurders van Portaal Arnhem en maakt zich hard voor de belangen van individuele huurders, georganiseerde huurders en woningzoekenden. HOP Arnhem is lokaal overlegpartner van de gemeente en Portaal. We hebben inspraak op het beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in ons werkgebied aangaat.  

Dankzij de rechten die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Overlegwet hebben we invloed op de invulling van het volkshuisvestingsbeleid, zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen en servicekostenbeleid. Als gemeente Arnhem en Portaal prestatieafspraken maken zijn wij daar namens alle huurders bij betrokken. Daarbij behartigen wij de belangen van de huurders.