Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Samen staan we sterk!
 

 

Wilt u ook actief opkomen voor de huurders van Portaal?
HOP Arnhem zoekt vrijwilligers die willen deelnemen aan een werkgroep of zitting nemen in het bestuur. Het bestuur en de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die een woning huren van Portaal. HOP Arnhem vertegenwoordigt alle huurders van Portaal regio Arnhem. Volg het nieuws op Facebook.

HOP Arnhem: voor alle Arnhemse huurders van Portaal

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) 

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van de huurders van Portaal Arnhem.

Wij zijn er voor alle huurders van Portaal Arnhem, maar kunnen alleen goed functioneren mét hulp van diezelfde huurders.  

 

WIE is HOP Arnhem?

HOP Arnhem wordt momenteel gerund door een heel klein aantal huurders van Portaal uit Arnhem. Dit doen wij met ondersteuning van onder andere een adviseur van het Huurdershuis. HOP bestaat nu alleen uit een bestuur. We zouden nog veel meer kunnen doen met de hulp van meer huurders. 

WAT doet HOP Arnhem?

HOP behartigt de belangen van huurders van Portaal Arnhem. 

Wij overleggen met:

 • Portaal Arnhem over het reilen en zeilen in Arnhem
 • de andere huurdersorganisaties van Portaal en met Portaal Centraal over het landelijke beleid van Portaal
 • de gemeente Arnhem, de Arnhemse woningcorporaties (waaronder Portaal) en de Arnhemse huurdersorganisaties over de Prestatieafspraken

Dankzij de Overlegwet kan HOP Arnhem invloed hebben op de invulling van het volkshuisvestingsbeleid, zoals:

 • het huurverhogingsbeleid
 • onderhoud- en renovatiebeleid
 • het beleid over de leefbaarheid in wijken/ buurten
 • eventuele verkoopplannen
 • servicekostenbeleid

 

Ook hebben we samen met twee andere Arnhemse huurdersorganisaties in 2019 de eerste Huurdersdag georganiseerd.

 

WAAROM bestaat HOP Arnhem?

Via HOP kunnen huurders van Portaal invloed hebben op onderwerpen die voor huurders zélf belangrijk zijn. Het is voor ons van groot belang om de relatie met de achterban, de huurders van Portaal Arnhem, te versterken. Om dit te kunnen bereiken, hebben wij hulp en ondersteuning van meer huurders nodig.

 

Wil jij ons ondersteunen en als huurder invloed hebben op Portaal Arnhem?

 

 • Wil je meer doen dan mopperen op Portaal?
 • Wil je bijvoorbeeld iets doen met het onderwerp overlast en leefbaarheid/veiligheid?
 • Ben je geïnteresseerd in het thema duurzaamheid of het onderwerp onderhoud?
 • Wil je meepraten over betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen?
 • Heb je een goed idee dat in het belang van huurders is?
 • Wil je een keer met ons praten over wat jij voor HOP Arnhem en dus voor de huurders van Portaal zou kunnen betekenen?
 • Ben je een klein uurtje per week (of meer) beschikbaar?
 • Of help je liever bij een eenmalige activiteit, zoals de Huurdersdag?

 

Neem dan vooral contact op!

Handige info
Op deze site vind je allerlei informatie, zoals over het ontstaan van HOP Arnhem, onze werkwijze en de organisatieopzet. Ook staat er waar we mee bezig zijn én waar je invloed op kunt uitoefenen. Daarnaast vind je informatie die voor jou als huurder belangrijk kan zijn, bijvoorbeeld over wat je kunt doen met een klacht over Portaal en waar je (gratis) terecht kunt voor onafhankelijk advies. Tot slot zijn er allerlei links naar belangrijke websites o.a.  jaarverslag 2018

HOP Arnhem is gestart: DOE MEE!

Huurders Organisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is onlangs opgericht voor en door huurders van Portaal in Arnhem. Graag nodigen we je uit om mee te doen en samen te zorgen voor de belangen van de Arnhemse huurders van Portaal.

Gezocht: huurders zoals jij!
We zoeken huurders die zich willen inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal in Arnhem, zoals de eigen woning, de woonomgeving en de stad. Activiteiten waarvoor wij hulp zouden kunnen gebruiken zijn:

 1. Werkgroepen rondom thema’s als huurverhoging, woonomgeving, energiebesparing, onderhoud en dienstverlening van Portaal. Heb je nog een idee voor een andere werkgroep? Dat horen we graag!
 2. Uitbreiding van het bestuur.
 3. Het ondersteunen van de werkzaamheden van het bestuur (bijv. rondom de website, communicatie en betrekken huurders, secretariële ondersteuning, etc.)
 4. Input! Ideeën! Inspiratie! Feedback! Alles wat je maar belangrijk vindt!

Wil jij je samen met ons inzetten voor betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving? En heb je (een beetje) tijd vrij? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen aan: info@hoparnhem.nl. Liever geen e-mail? Je kunt ook bellen met onze adviseur Francis Bevers E-mail f.bevers@huurdershuis.nl van Het Huurdershuis: 06 11568864.

JA, ik help graag mee!

Laatste updates & berichten via HOP Arnhem Facebook

Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloop bestendig woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.

Het Bestuur

Agnes Verkaart

Agnes Verkaart

Voorzitter

Omdat ik het belangrijk vind dat er een sterke huurdersorganisatie op poten wordt gezet voor en door de huurders van Portaal Arnhem, heb ik daaraan een bijdrage geleverd als kwartiermaker.

Bij de oprichting van stichting HOP Arnhem besloot ik me langer in te willen zetten voor HOP Arnhem en werd ik tijdelijk voorzitter van deze stichting. De ervaring die ik heb opgedaan toen ik in het bestuur zat van de voorloper van HOP Arnhem, HBV De Sleutel, is daarbij goed van pas gekomen!

voorzitter@hoparnhem.nl

Marcel van Empel

Marcel van Empel

Penningmeester

Tijdens een bijeenkomst over de woonvisie 2025 raakte ik betrokken bij de oprichting van HOP Arnhem. Er was toen al vijf jaar geen huurdersorganisatie voor de huurders van Portaal Arnhem. Omdat ik het noodzakelijk vind dat er een huurdersorganisatie is die opkomt voor de huurders van Portaal Arnhem, heb ik me net als Agnes Verkaart en Henk Bolwiender als kwartiermaker daarvoor ingezet.

Op 27 februari 2017 werd stichting HOP Arnhem opgericht en werd ik penningmeester binnen het bestuur. Als bestuurslid vind ik de positie van huurders een belangrijk thema. Ouderen moeten in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, woningen moeten goed geïsoleerd worden zodat woonlasten omlaag gaan en de veel te lange wachttijd voor een betaalbare woning moet worden aangepakt.

“Samen kunnen we meer bereiken” is mijn motto!

penningmeester@hoparnhem.nl

Hanke Besemer

Hanke Besemer

Algemeen bestuurslid/ Waarnemend secretaris

Eind 2017 werd ik huurder bij Portaal. Iets meer dan een jaar later stuurde ik een mailtje naar HOP Arnhem met daarin de vraag of zij nog mensen zochten. Ik ben erg blij met mijn woning, alleen over Portaal kan ik inmiddels een klein boek vol schrijven. In de relatief korte periode dat ik in een woning van Portaal woon, heb ik al aardig wat meegemaakt met hen. Voordat ik in deze woning ging wonen, ben ik jaren actief geweest binnen een vrij grote Vereniging van Eigenaars, binnen het bestuur en op andere manieren. Eigenlijk was ik van plan om zoiets voorlopig niet weer te doen, hoe leuk ik het ook vond, maar na ‘al’ mijn ervaringen met Portaal, ben ik van dat plan afgestapt. Ik wil daar namelijk niet alleen van alles van vinden maar er ook iets aan/ mee doen, want dat werkt vaak toch beter.

Op mijn bericht naar HOP Arnhem ontving ik al snel een enthousiaste reactie en vervolgens ben ik kennis gaan maken. Het is een leuk en betrokken groep(je) mensen. Ik voelde mij meteen heel welkom. Inmiddels (juli 2019) zijn we zeven maanden verder en ben ik bestuurslid geworden. Ik ben algemeen bestuurslid en momenteel ook waarnemend secretaris.

secretaris@hoparnhem.nl