Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Samen staan we sterk!
 

Huurders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Portaal

Wil je invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Portaal, zodat Portaal echt naar jou luistert? Als individuele huurder lijkt het vrijwel onmogelijk om mee te praten over de beleidskeuzes die Portaal maakt. Hier lees je wat huurders kunnen doen. Het is belangrijk dat jij als individuele huurder jouw stem laat horen en dat je in actie komt. Als je dat niet doet, blijft het beleid zoals het is en kan Portaal gewoon doen wat de beleidsmakers het beste uitkomt. Helaas heb je als individuele huurder geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Via HOP Arnhem kun je iets doen voor álle huurders

Dankzij de Overlegwet hebben huurdersorganisaties mogelijkheden om de belangen van huurders te behartigen. HOP Arnhem komt op voor de belangen van de huurders van Portaal in Arnhem. Dat betekent dat je via HOP Arnhem invloed kunt uitoefenen op de invulling van het beleid van Portaal.

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid.

HOP Arnhem overlegt regelmatig met:

 • de directie van Portaal Arnhem
 • de directie van Portaal Centraal
 • andere huurdersorganisaties
 • Vivare en Volkshuisvesting
 • Gemeente Arnhem

We overleggen over onderwerpen zoals:

 • het huurverhogingsbeleid
 • onderhoud- en renovatiebeleid
 • het beleid over de leefbaarheid in wijken / buurten
 • eventuele verkoopplannen
 • servicekostenbeleid

Welke mogelijkheden zijn er om invloed te krijgen op Portaal?

HOP Arnhem wordt momenteel gerund door een heel klein aantal huurders van Portaal in Arnhem. Met de hulp van meer huurders zouden we nog veel meer kunnen doen.

Zo kan elke huurder invloed uitoefenen op Portaal:

 • als lid van het bestuur van HOP Arnhem
 • als lid van een werkgroep binnen HOP Arnhem
 • als lid van een bewonerscommissie
 • als vrijwilliger voor praktische ondersteuning (zoals administratie, notuleren of communicatie)

Bestuurslid worden

Stel je voor dat je regelmatig als volwaardig gesprekspartner aan tafel zit met de directie van Portaal Arnhem of Portaal Centraal. Dit is je kans om vragen te stellen, advies te geven, belangrijke onderwerpen te bespreken en te reageren op geplande beleidswijzigingen.

Misschien is het iets voor jou om bestuurslid te worden! Kijk hier voor meer info.

Lid van een werkgroep worden

Een werkgroep van HOP Arnhem richt zich op één thema of onderwerp en is meestal een bepaalde tijd per jaar actief. Je krijgt alle benodigde informatie over dit onderwerp en bepaalt in samenspraak met de andere werkgroepleden een standpunt of advies dat wordt voorgelegd aan Portaal.

Misschien is het iets voor jou om lid van een werkgroep bij te worden! Kijk hier voor meer info.

Lid van een bewonerscommissie worden

Als lid van een bewonerscommissie heb je samen met andere bewoners van je complex of buurt overleg met Portaal. Dit overleg gaat over alles wat te maken heeft met de woningen van Portaal en je omgeving. Je ziet het resultaat van je inzet in je directe woonomgeving.

Kijk hier of er in jouw omgeving een bewonerscommissie is (en hoe je er zelf eentje opricht).

Praktische ondersteuning bieden

Ben je handig met werkzaamheden rondom de website, communicatie of secretariële ondersteuning? Of misschien lijkt het je leuk om huurders te betrekken bij onze activiteiten. We horen graag wat jij als vrijwilliger zou willen doen om ons te helpen invloed uit te oefenen op Portaal.

Kijk hier om contact op te nemen voor een informele kennismaking.

 

JA, ik help graag mee!

Laatste updates & berichten via HOP Arnhem Facebook

Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloop bestendig woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
ARNHEM – Ruim 1.750 particuliere woningen in Arnhem-Oost die kampen met lage energielabels, tocht, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud, kunnen worden aangepakt en opgeknapt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt daar vanuit het Volkshuisvestingsfonds 25 miljoen euro voor beschikbaar. ...
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Ahmed Marcouch

Goed nieuws voor Arnhem. Gisteren vernomen dat 25 miljoen euro uit het landelijk Volkshuistingsfonds naar Arnhem-Oost komt. Ons pleidooi bij het ministerie is gehoord, de Arnhemmers bij wie het water tot aan de lippen staat, zijn opgemerkt door betrokken ambtenaren. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties BZK zien zij hoe ongezond veel woningen zijn voor de levens van onze Arnhemmers, juist in wijken als Presikhaaf, Geitenkamp en Malburgen.
Stenen doen ertoe, mensen - als kind heb ik zelf ook ondervonden hoe je van een wankel huis naar een stevig huis tegelijk ook naar een veilig thuis komt; met een nieuwe start om te spelen, te leren, te werken. En hoe de hele stijl van leven mee verandert.
Dus top dat iedereen meedeed met ons pleidooi in Den Haag voor de plannen met Arnhem-Oost - van onze gemeenteraad tot de ondernemers en van de provinciale ambtenaren tot onze jongerenorganisaties. En niet voor niets hoort deze woningverbetering bij de grootscheepse wijkverbetering die wij minstens achttien jaar gaan volhouden - de tijd die een nieuwe generatie nodig heeft om op te groeien en waarvoor wij de komende jaren nog heel veel investeringen nodig hebben om achterstanden weg te werken.
Nu gaan wij 1.750 Woningen verbeteren, ook als provincie en gemeente leggen wij daar flinke bedragen bij. En de corporaties doen mee, dus u gaat hele wijken in de steigers zien. Dat is het begin om als wijken op normaal Nederlands niveau te komen. Met lachende moeders, vrolijke vaders en nieuwsgierige kinderen vol toekomstplannen. Kop op mensen, daar kijken wij naar uit!
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóó...

Klacht over Portaal

Wat kun je doen met een klacht over Portaal?

Kijk hier wat je het beste kunt doen als je een klacht hebt over Portaal en waar je (gratis) terecht kunt voor onafhankelijk advies.