Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Samen staan we sterk!

Welkom op de website van Huurdersorganisatie Portaal Arnhem.

Aangenaam met u kennis te maken. Wij zijn een onafhankelijke organisatie van huurders van Portaal Arnhem die de belangen van de huurders van Portaal in deze stad behartigt. Wij zijn een stichting met een bestuur. Wij kennen geen lidmaatschap en alle huurders van Portaal Arnhem zijn van harte welkom om iets voor de stichting te betekenen. Om hun mening te laten horen, deel te nemen aan overleggen, om mee te denken….. Alle betrokkenheid is welkom!

Op deze site vindt u allerlei informatie. Over het ontstaan van HOP Arnhem, maar ook over de werkwijze en de organisatieopzet. Ook kunt u hier vinden waar HOP Arnhem allemaal mee bezig is, en waar u uw invloed op kunt uitoefenen. Daarnaast vindt u allerlei informatie die voor u als huurder belangrijk kan zijn. En tot slot vindt u allerlei links van belangrijke websites.

Stichting Huurders Organisatie Portaal  Arnhem is  gestart: DOE MEE!

Wij vragen uw aandacht voor Huurders Organisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem). Deze stichting is onlangs opgericht voor en door huurders van Portaal in Arnhem. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Agnes Verkaart, Marcel van Empel en Henk Bolwiender. Met deze brief willen wij u uitnodigen om mee te doen en samen te zorgen voor de belangen van de huurders van Portaal.

We zoeken huurders die zich willen inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal in Arnhem, zoals de eigen woning, de woonomgeving en de stad. We zoeken mensen  die zich willen inzetten voor:

  1. Werkgroepen rondom thema’s als huurverhoging, woonomgeving, energiebesparing, onderhoud en dienstverlening van Portaal. Heeft u nog een idee voor een werkgroep? Dat horen we graag!
  2. Uitbreiding van het bestuur.
  3. Het ondersteunen van de werkzaamheden van het bestuur (bijv. rondom de website, communicatie en betrekken huurders, secretariële ondersteuning, etc.)
  4. Input! Ideeën! Inspiratie! Feedback! Alles wat u maar belangrijk vindt!

Wilt u zich samen met ons inzetten voor betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving? En heeft u (een beetje) tijd vrij? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een mail te sturen aan: info@hoparnhem.nl. Geen mail? U kunt ook bellen met onze adviseur Sylvita Meertens van Het Huurdershuis: 06-46 277 126.

JA, ik help graag mee!

Laatste updates & berichten via  HOP Arnhem Facebook

Het Bestuur

Agnes Verkaart

Agnes Verkaart

Voorzitter

“Agnes is de tijdelijk voorzitter van HOP Arnhem. Ze is betrokken geraakt omdat ze het belangrijk vindt dat er een sterke huurdersorganisatie op poten wordt gezet: voor en door de huurders van Portaal Arnhem. Agnes heeft in het verleden ook in het bestuur gezeten van de voorloper van HOP Arnhem, HBV De Sleutel. Agnes weet dus van wanten!”

voorzitter@hoparnhem.nl

Marcel van Empel

Marcel van Empel

Penningmeester

Marcel is de de penningmeester van HOP Arnhem. Ik ben betrokken geraakt via een bijeenkomst over de woonvisie 2025, ben toen kwartiermaker geworden omdat Portaal Arnhem geen huurdersorganisatie had. Via de nieuwe woningwet mogen huurders tegenwoordig meepraten met de gemeente en de corporaties met de jaarlijkse prestatieafspraken. Samen met Agnes en Henk zijn wij vanuit de kwartiermakersgroep over gegaan in het bestuur.

Samen kunnen we meer bereiken is mijn motto!!

penningmeester@hoparnhem.nl

Henk Bolwiender

Henk Bolwiender

Secretaris

secretaris@hoparnhem.nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van belangrijke en nuttige informatie voor u als huurder van Portaal middels onze nieuwsbrieven!
Schrijf u in! Zo blijft u altijd lekker up-to-date en mist u geen belangrijke informatie.

Het is gelukt! U ontvangt binnenkort uw eerste nieuwsbrief!