Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Samen staan we sterk!
 

 

 

 welkom op de webiste van HOP Arnhem

 

Het bestuur bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die ook zelf huren van portaal, en samen de belangen van alle huurders behartigen. Daarvoor gaat HOP Arnhem in overleg met andere huurdersorganisaties, Gemeente Arnhem, Portaal Arnhem, Portaal Centraal, Vivare en Volkshuisvesting. Kijk op www.hoparnhem.nl voor meer informatie.

Huurders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Portaal

Wil je invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Portaal, zodat Portaal echt naar jou luistert? Als individuele huurder lijkt het vrijwel onmogelijk om mee te praten over de beleidskeuzes die Portaal maakt. Hier lees je wat huurders kunnen doen. Het is belangrijk dat jij als individuele huurder jouw stem laat horen en dat je in actie komt. Als je dat niet doet, blijft het beleid zoals het is en kan Portaal gewoon doen wat de beleidsmakers het beste uitkomt. Helaas heb je als individuele huurder geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Via HOP Arnhem kun je iets doen voor álle huurders

Dankzij de Overlegwet hebben huurdersorganisaties mogelijkheden om de belangen van huurders te behartigen. HOP Arnhem komt op voor de belangen van de huurders van Portaal in Arnhem. Dat betekent dat je via HOP Arnhem invloed kunt uitoefenen op de invulling van het beleid van Portaal.

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid.

HOP Arnhem overlegt regelmatig met:

 • de directie van Portaal Arnhem
 • de directie van Portaal Centraal
 • andere huurdersorganisaties
 • Vivare en Volkshuisvesting
 • Gemeente Arnhem

We overleggen over onderwerpen zoals:

 • het huurverhogingsbeleid
 • onderhoud- en renovatiebeleid
 • het beleid over de leefbaarheid in wijken / buurten
 • eventuele verkoopplannen
 • servicekostenbeleid

Welke mogelijkheden zijn er om invloed te krijgen op Portaal?

HOP Arnhem wordt momenteel gerund door een heel klein aantal huurders van Portaal in Arnhem. Met de hulp van meer huurders zouden we nog veel meer kunnen doen.

Zo kan elke huurder invloed uitoefenen op Portaal:

 • als lid van het bestuur van HOP Arnhem
 • als lid van een werkgroep binnen HOP Arnhem
 • als lid van een bewonerscommissie
 • als vrijwilliger voor praktische ondersteuning (zoals administratie, notuleren of communicatie)

Bestuurslid worden

Stel je voor dat je regelmatig als volwaardig gesprekspartner aan tafel zit met de directie van Portaal Arnhem of Portaal Centraal. Dit is je kans om vragen te stellen, advies te geven, belangrijke onderwerpen te bespreken en te reageren op geplande beleidswijzigingen.

Misschien is het iets voor jou om bestuurslid te worden! Kijk hier voor meer info.

Lid van een werkgroep worden

Een werkgroep van HOP Arnhem richt zich op één thema of onderwerp en is meestal een bepaalde tijd per jaar actief. Je krijgt alle benodigde informatie over dit onderwerp en bepaalt in samenspraak met de andere werkgroepleden een standpunt of advies dat wordt voorgelegd aan Portaal.

Misschien is het iets voor jou om lid van een werkgroep bij te worden! Kijk hier voor meer info.

Lid van een bewonerscommissie worden

Als lid van een bewonerscommissie heb je samen met andere bewoners van je complex of buurt overleg met Portaal. Dit overleg gaat over alles wat te maken heeft met de woningen van Portaal en je omgeving. Je ziet het resultaat van je inzet in je directe woonomgeving.

Kijk hier of er in jouw omgeving een bewonerscommissie is (en hoe je er zelf eentje opricht).

Praktische ondersteuning bieden

Ben je handig met werkzaamheden rondom de website, communicatie of secretariële ondersteuning? Of misschien lijkt het je leuk om huurders te betrekken bij onze activiteiten. We horen graag wat jij als vrijwilliger zou willen doen om ons te helpen invloed uit te oefenen op Portaal.

Kijk hier om contact op te nemen voor een informele kennismaking.

 

JA, ik help graag mee!

Wat kun je doen met een klacht over Portaal?

Kijk hier wat je het beste kunt doen als je een klacht hebt over Portaal en waar je (gratis) terecht kunt voor onafhankelijk advies.

Digitale nieuwsbrief

HOP Arnhem verspreidt circa 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief!