Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Samen staan we sterk!
 

Huurders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Portaal

Wil je invloed kunnen uitoefenen op het beleid van Portaal, zodat Portaal echt naar jou luistert? Als individuele huurder lijkt het vrijwel onmogelijk om mee te praten over de beleidskeuzes die Portaal maakt. Hier lees je wat huurders kunnen doen. Het is belangrijk dat jij als individuele huurder jouw stem laat horen en dat je in actie komt. Als je dat niet doet, blijft het beleid zoals het is en kan Portaal gewoon doen wat de beleidsmakers het beste uitkomt. Helaas heb je als individuele huurder geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Via HOP Arnhem kun je iets doen voor álle huurders

Dankzij de Overlegwet hebben huurdersorganisaties mogelijkheden om de belangen van huurders te behartigen. HOP Arnhem komt op voor de belangen van de huurders van Portaal in Arnhem. Dat betekent dat je via HOP Arnhem invloed kunt uitoefenen op de invulling van het beleid van Portaal.

Sinds de nieuwe Woningwet (2015) van kracht is, hebben huurdersorganisaties een grotere rol gekregen. De huurdersorganisatie is sindsdien een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner in de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale woonbeleid.

HOP Arnhem overlegt regelmatig met:

 • de directie van Portaal Arnhem
 • de directie van Portaal Centraal
 • andere huurdersorganisaties
 • Vivare en Volkshuisvesting
 • Gemeente Arnhem

We overleggen over onderwerpen zoals:

 • het huurverhogingsbeleid
 • onderhoud- en renovatiebeleid
 • het beleid over de leefbaarheid in wijken / buurten
 • eventuele verkoopplannen
 • servicekostenbeleid

Welke mogelijkheden zijn er om invloed te krijgen op Portaal?

HOP Arnhem wordt momenteel gerund door een heel klein aantal huurders van Portaal in Arnhem. Met de hulp van meer huurders zouden we nog veel meer kunnen doen.

Zo kan elke huurder invloed uitoefenen op Portaal:

 • als lid van het bestuur van HOP Arnhem
 • als lid van een werkgroep binnen HOP Arnhem
 • als lid van een bewonerscommissie
 • als vrijwilliger voor praktische ondersteuning (zoals administratie, notuleren of communicatie)

Bestuurslid worden

Stel je voor dat je regelmatig als volwaardig gesprekspartner aan tafel zit met de directie van Portaal Arnhem of Portaal Centraal. Dit is je kans om vragen te stellen, advies te geven, belangrijke onderwerpen te bespreken en te reageren op geplande beleidswijzigingen.

Misschien is het iets voor jou om bestuurslid te worden! Kijk hier voor meer info.

Lid van een werkgroep worden

Een werkgroep van HOP Arnhem richt zich op één thema of onderwerp en is meestal een bepaalde tijd per jaar actief. Je krijgt alle benodigde informatie over dit onderwerp en bepaalt in samenspraak met de andere werkgroepleden een standpunt of advies dat wordt voorgelegd aan Portaal.

Misschien is het iets voor jou om lid van een werkgroep bij te worden! Kijk hier voor meer info.

Lid van een bewonerscommissie worden

Als lid van een bewonerscommissie heb je samen met andere bewoners van je complex of buurt overleg met Portaal. Dit overleg gaat over alles wat te maken heeft met de woningen van Portaal en je omgeving. Je ziet het resultaat van je inzet in je directe woonomgeving.

Kijk hier of er in jouw omgeving een bewonerscommissie is (en hoe je er zelf eentje opricht).

Praktische ondersteuning bieden

Ben je handig met werkzaamheden rondom de website, communicatie of secretariële ondersteuning? Of misschien lijkt het je leuk om huurders te betrekken bij onze activiteiten. We horen graag wat jij als vrijwilliger zou willen doen om ons te helpen invloed uit te oefenen op Portaal.

Kijk hier om contact op te nemen voor een informele kennismaking.

 

JA, ik help graag mee!

Laatste updates & berichten via HOP Arnhem Facebook

Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloop bestendig woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Verschillende onderzoeken benadrukken in aanloop naar het woonprotest van zondag de problemen die mensen ondervinden op de woningmarkt.
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Platform31 gaat de komende maanden in gesprek met bestuurders van corporatiepartners over hun koers en rolopvatting. De interviewreeks start met Dirk Jan van der Zeep, bestuurder bij Portaal. Is het een logisch lot van een woningcorporatie om mee te blijven bewegen met de maatschappelijke en politie...
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Nora Neuteboom Elf vierkante meter, boompje, beestje 02 september 2021 07:04 Een gemiddeld gesprek met een gemiddelde jongvolwassene in een gemiddelde grote Nederlandse stad komt al snel uit op het volgende onderwerp: de woningnood. Want inderdaad, een koopwoning in een stad is voor veel jonge Rands...
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Utrecht, 27 augustus 2021


Marjet van Zuijlen nieuwe voorzitter RvC Portaal

Marjet van Zuijlen (1967) is per 1 september 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad van
Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Portaal. Zij volgt hiermee Johan Remkes op die
sinds 2014 de functie bekleedde.

Roelof Bleker, namens de Raad van Commissarissen: ‘Wij
zijn verheugd met de benoeming van Marjet van Zuijlen als
voorzitter van de RvC. Met haar brede maatschappelijke en
bestuurlijke ervaring en grote netwerk in de publieke en
private sector, is zij een aanwinst voor de RvC.’

Dirk Jan van der Zeep en Sander Heinsman, bestuurders
Portaal: ‘De komst van Marjet van Zuijlen als nieuwe
voorzitter van de RvC, past uitstekend bij de start van een
nieuwe fase voor Portaal. Waarin we, vanuit onze missie,
meer dan ooit willen bijdragen aan goed samenleven. Wij
zijn er van overtuigd dat zij een belangrijke rol kan spelen in
het realiseren van onze ambitieuze toekomstvisie.’

De komst van Van Zuijlen betekent tevens dat Portaal
afscheid neemt van de huidige voorzitter: Johan Remkes.
‘Deze stevige en ervaren commissaris heeft er in grote mate
voor gezorgd dat Portaal, in een zeer lastige periode, koers
wist te houden’ aldus Van der Zeep en Heinsman. ‘Zijn
expertise en ervaring hebben ons geholpen om de
organisatie voortdurend te verbeteren en te versterken. We
gaan hem missen. Hij is een bijzonder mens en we zijn hem
dankbaar voor zijn bijdrage de afgelopen jaren.’

Marjet van Zuijlen: ‘Met veel plezier begin ik aan deze
nieuwe rol. Portaal is een toonaangevende organisatie met
een uitdagende opdracht. Ik verheug me op de samenwerking met de medewerkers,
huurdersorganisaties en andere stakeholders.’

Marjet van Zuijlen (politicoloog en historicus) is voormalig lid van de Tweede Kamer en oud-partner van
Deloitte. Zij heeft toezichthoudende functies bij tal van organisaties in de private en publieke sector.
Onlangs verwelkomde de Haagse Hogeschool haar als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ze is verder
onder andere lid van het Stichtingsbestuur van de Parnassia Groep (de grootste GGZ-instelling van
Nederland). De 54-jarige Van Zuijlen woont met haar man in Den Haag.

Klacht over Portaal

Wat kun je doen met een klacht over Portaal?

Kijk hier wat je het beste kunt doen als je een klacht hebt over Portaal en waar je (gratis) terecht kunt voor onafhankelijk advies.