Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Over Ons
 

Wie is HOP Arnhem?

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van de huurders van Portaal Arnhem. Wij zijn er voor alle huurders van Portaal Arnhem, maar kunnen alleen goed functioneren mét hulp van diezelfde huurders.

HOP Arnhem wordt momenteel gerund door een heel klein aantal huurders van Portaal uit Arnhem. Dit doen wij met ondersteuning van onder andere een adviseur van het Huurdershuis. HOP Arnhem bestaat nu alleen uit een bestuur. We zouden nog veel meer kunnen doen met de hulp van meer huurders.

Wat doet HOP Arnhem?

HOP Arnhem behartigt de belangen van huurders van Portaal in Arnhem. Wij vertegenwoordigen de huurders van Portaal in Arnhem en wij maken ons hard voor de belangen van individuele huurders, georganiseerde huurders (bijvoorbeeld een bewonerscommissie) en woningzoekenden.

HOP Arnhem overlegt met:

  • Portaal Arnhem over het reilen en zeilen in Arnhem
  • de andere huurdersorganisaties van Portaal en met Portaal Centraal over het landelijke beleid van Portaal
  • de gemeente Arnhem, de Arnhemse woningcorporaties (waaronder Portaal) en de Arnhemse huurdersorganisaties over de Prestatieafspraken.

Dankzij de rechten die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Overlegwet hebben huurdersorganisaties invloed op de invulling van het beleid van woningcorporaties. Daardoor is HOP Arnhem lokaal overlegpartner van Gemeente Arnhem en Portaal. We hebben inspraak op het beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in ons werkgebied aangaat. 

Op basis van de Overlegwet kan HOP Arnhem invloed hebben op de invulling van het beleid van Portaal, zoals:

  • het huurverhogingsbeleid
  • onderhoud- en renovatiebeleid
  • het beleid over de leefbaarheid in wijken / buurten
  • eventuele verkoopplannen
  • servicekostenbeleid

Dankzij de Woningwet overleggen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar, bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

HOP Arnhem vindt het contact met de achterban belangrijk en organiseert daarom (eventueel samen met andere huurdersorganisaties) verschillende bijeenkomsten, zoals de Huurdersdag in 2019.

Waarom is huurdersorganisatie HOP Arnhem opgericht?

Via HOP Arnhem kunnen huurders van Portaal invloed hebben op onderwerpen die voor huurders zélf belangrijk zijn. Als individuele huurder kan het in veel gevallen moeilijk zijn om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Samen staan we sterker en kunnen we optimaal gebruik maken van onze rechten.

Het ontstaan van HOP Arnhem

HOP Arnhem is ontstaan nadat Portaal in Arnhem in juli 2015 een bijeenkomst organiseerde om te peilen onder geïnteresseerde huurders of er onder huurders behoefte is om een nieuwe huurdersorganisatie op te richten. Een aantal huurders hebben het toen op zich genomen om hier verder over na te gaan denken, onder de naam Kwartiermakers van Portaal. Deze Kwartiermakers zijn vervolgens onder begeleiding van Het Huurdershuis aan de slag gegaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe huurdersorganisatie.

De organisatievorm van HOP Arnhem

De Kwartiermakers van Portaal Arnhem hebben de organisatievorm bedacht zoals hier uitgebeeld.

In februari 2017 was het dan eindelijk zover, na een bezoek aan de notaris was stichting HOP Arnhem een feit.

Lees dit persbericht voor meer info over de oprichting.

Het Bestuur

Jannet Otten

Jannet Otten

secretaris

Ik was sinds ik in 2002 het gezellige Kronenburg kwam wonen al betrokken bij de leefomgeving en groenvoorziening van de wijk. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om mijzelf maatschappelijk in te zetten en neem daar ook mijn tijd voor. We hebben als buurt eigenlijk alles al bereikt wat we wilden, dus nu wordt het tijd voor een nieuwe stap.

We zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het FSC Kronenburg en behartigen ook de belangen van de bewoners hierin. We hebben inmiddels diverse inspraakrondes gehad met de stakeholders Amvest, Wereldhave, de architekt en de gemeente Arnhem.

Ik ben voorstander van een groene en leefbare stad en zet ook vaak in op verkoelend groen. Desnoods verticaal, want stenen en beton zorgen uiteindelijk voor meer hittestress in de zomer. Bovendien vind ik begroeide gebouwen vaak een stuk aantrekkelijker ogen.

Ik hoop op een prettige tijd bij het HOP Arnhem, ik heb er alle vertrouwen in!

jannet.otten@hoparnhem.nl

Arna

Arna

algemeen bestuurslid

Sinds februari 2023 maak ik deel uit van ik het bestuur van HOP Arnhem.
Sociale woningbouw vind ik een belangrijke verworvenheid. Het spreekt me aan om vanuit het idee van ‘mede-eigenaarschap’ daar invloed op uit oefenen.
Thema’s rond verduurzaming, energie labels en het betaalbaar houden van wonen hebben mijn aandacht. Groen en het tegengaan van hittestress zou naar mijn smaak meer op de agenda mogen komen.

arnaheima@gmail.com

Marcel van Empel

Marcel van Empel

Penningmeester

Tijdens een bijeenkomst in 2015 over de woonvisie 2025 raakte ik betrokken bij de oprichting van HOP Arnhem. Er was toen al vijf jaar geen huurdersorganisatie voor de huurders van Portaal Arnhem. Omdat ik het noodzakelijk vind dat er een huurdersorganisatie is die opkomt voor de huurders van Portaal Arnhem.

Op 27 februari 2017 werd stichting HOP Arnhem opgericht en werd ik penningmeester binnen het bestuur. Als bestuurslid vind ik de positie van huurders een belangrijk thema. Ouderen moeten in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, woningen moeten goed geïsoleerd worden zodat woonlasten omlaag gaan en de veel te lange wachttijd voor een betaalbare woning moet worden aangepakt.

“Samen kunnen we meer bereiken” is mijn motto!

penningmeester@hoparnhem.nl

Eef van Baarsen

Eef van Baarsen

voorzitter

Altijd al ben ik graag maatschappelijk actief geweest. Als handhaver en vergunningverlener ben ik ruim 25 jaar werkzaam geweest bij afdeling Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu van Gemeente Bronckhorst. Al die tijd ben ik lid, en later voorzitter, geweest van de ondernemingsraad.

Vanaf 2012 werd ik actief in de politiek. Eerst als actief lid van de SP. Vanaf 2014 als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Westervoort. In 2021 ben ik gescheiden en verhuisd naar mijn geboortegemeente Arnhem. Nu draag ik een steentje bij als bestuurslid bij HOP Arnhem.

eef.van.baarsen@hoparnhem.nl

Wil je meedoen met HOP Arnhem?

Het is voor HOP Arnhem van groot belang om de relatie met de achterban (de huurders van Portaal in Arnhem) te versterken. Om dit te kunnen bereiken, hebben wij hulp en ondersteuning van meer huurders nodig. We zoeken mensen die zich willen inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal in Arnhem, zoals de eigen woning, de woonomgeving en de stad.

Wil jij je samen met ons inzetten voor betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving? En heb je (een beetje) tijd vrij? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen aan: info@hoparnhem.nlLiever geen e-mail? Je kunt ook bellen met onze adviseur Francis Bevers van Het Huurdershuis: 06 11568864 (f.bevers@huurdershuis.nl).