Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Over Ons
 

Wie is HOP Arnhem?

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van de huurders van Portaal Arnhem. Wij zijn er voor alle huurders van Portaal Arnhem, maar kunnen alleen goed functioneren mét hulp van diezelfde huurders.

HOP Arnhem wordt momenteel gerund door een heel klein aantal huurders van Portaal uit Arnhem. Dit doen wij met ondersteuning van onder andere een adviseur van het Huurdershuis. HOP Arnhem bestaat nu alleen uit een bestuur. We zouden nog veel meer kunnen doen met de hulp van meer huurders.

Wat doet HOP Arnhem?

HOP Arnhem behartigt de belangen van huurders van Portaal in Arnhem. Wij vertegenwoordigen de huurders van Portaal in Arnhem en wij maken ons hard voor de belangen van individuele huurders, georganiseerde huurders (bijvoorbeeld een bewonerscommissie) en woningzoekenden.

HOP Arnhem overlegt met:

  • Portaal Arnhem over het reilen en zeilen in Arnhem
  • de andere huurdersorganisaties van Portaal en met Portaal Centraal over het landelijke beleid van Portaal
  • de gemeente Arnhem, de Arnhemse woningcorporaties (waaronder Portaal) en de Arnhemse huurdersorganisaties over de Prestatieafspraken.

Dankzij de rechten die zijn vastgelegd in de Woningwet en de Overlegwet hebben huurdersorganisaties invloed op de invulling van het beleid van woningcorporaties. Daardoor is HOP Arnhem lokaal overlegpartner van Gemeente Arnhem en Portaal. We hebben inspraak op het beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in ons werkgebied aangaat. 

Op basis van de Overlegwet kan HOP Arnhem invloed hebben op de invulling van het beleid van Portaal, zoals:

  • het huurverhogingsbeleid
  • onderhoud- en renovatiebeleid
  • het beleid over de leefbaarheid in wijken / buurten
  • eventuele verkoopplannen
  • servicekostenbeleid

Dankzij de Woningwet overleggen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar, bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen.

HOP Arnhem vindt het contact met de achterban belangrijk en organiseert daarom (eventueel samen met andere huurdersorganisaties) verschillende bijeenkomsten, zoals de Huurdersdag in 2019.

Waarom is huurdersorganisatie HOP Arnhem opgericht?

Via HOP Arnhem kunnen huurders van Portaal invloed hebben op onderwerpen die voor huurders zélf belangrijk zijn. Als individuele huurder kan het in veel gevallen moeilijk zijn om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Samen staan we sterker en kunnen we optimaal gebruik maken van onze rechten.

Het ontstaan van HOP Arnhem

HOP Arnhem is ontstaan nadat Portaal in Arnhem in juli 2015 een bijeenkomst organiseerde om te peilen onder geïnteresseerde huurders of er onder huurders behoefte is om een nieuwe huurdersorganisatie op te richten. Een aantal huurders hebben het toen op zich genomen om hier verder over na te gaan denken, onder de naam Kwartiermakers van Portaal. Deze Kwartiermakers zijn vervolgens onder begeleiding van Het Huurdershuis aan de slag gegaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe huurdersorganisatie.

De organisatievorm van HOP Arnhem

De Kwartiermakers van Portaal Arnhem hebben de organisatievorm bedacht zoals hier uitgebeeld.

In februari 2017 was het dan eindelijk zover, na een bezoek aan de notaris was stichting HOP Arnhem een feit.

Lees dit persbericht voor meer info over de oprichting.

Het Bestuur

Agnes Verkaart

Agnes Verkaart

Voorzitter

Omdat ik het belangrijk vind dat er een sterke huurdersorganisatie op poten wordt gezet voor en door de huurders van Portaal Arnhem, heb ik daaraan een bijdrage geleverd als kwartiermaker.

Bij de oprichting van stichting HOP Arnhem besloot ik me langer in te willen zetten voor HOP Arnhem en werd ik tijdelijk voorzitter van deze stichting. De ervaring die ik heb opgedaan toen ik in het bestuur zat van de voorloper van HOP Arnhem, HBV De Sleutel, is daarbij goed van pas gekomen!

voorzitter@hoparnhem.nl

Marcel van Empel

Marcel van Empel

Penningmeester

Tijdens een bijeenkomst over de woonvisie 2025 raakte ik betrokken bij de oprichting van HOP Arnhem. Er was toen al vijf jaar geen huurdersorganisatie voor de huurders van Portaal Arnhem. Omdat ik het noodzakelijk vind dat er een huurdersorganisatie is die opkomt voor de huurders van Portaal Arnhem, heb ik me net als Agnes Verkaart en Henk Bolwiender als kwartiermaker daarvoor ingezet.

Op 27 februari 2017 werd stichting HOP Arnhem opgericht en werd ik penningmeester binnen het bestuur. Als bestuurslid vind ik de positie van huurders een belangrijk thema. Ouderen moeten in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, woningen moeten goed geïsoleerd worden zodat woonlasten omlaag gaan en de veel te lange wachttijd voor een betaalbare woning moet worden aangepakt.

“Samen kunnen we meer bereiken” is mijn motto!

penningmeester@hoparnhem.nl

Hanke Besemer

Hanke Besemer

Algemeen bestuurslid/ Waarnemend secretaris

Eind 2017 werd ik huurder bij Portaal. Iets meer dan een jaar later stuurde ik een mailtje naar HOP Arnhem met daarin de vraag of zij nog mensen zochten. Ik ben erg blij met mijn woning, alleen over Portaal kan ik inmiddels een klein boek vol schrijven. In de relatief korte periode dat ik in een woning van Portaal woon, heb ik al aardig wat meegemaakt met hen. Voordat ik in deze woning ging wonen, ben ik jaren actief geweest binnen een vrij grote Vereniging van Eigenaars, binnen het bestuur en op andere manieren. Eigenlijk was ik van plan om zoiets voorlopig niet weer te doen, hoe leuk ik het ook vond, maar na ‘al’ mijn ervaringen met Portaal, ben ik van dat plan afgestapt. Ik wil daar namelijk niet alleen van alles van vinden maar er ook iets aan/ mee doen, want dat werkt vaak toch beter.

Op mijn bericht naar HOP Arnhem ontving ik al snel een enthousiaste reactie en vervolgens ben ik kennis gaan maken. Het is een leuk en betrokken groep(je) mensen. Ik voelde mij meteen heel welkom. Inmiddels (juli 2019) zijn we zeven maanden verder en ben ik bestuurslid geworden. Ik ben algemeen bestuurslid en momenteel ook waarnemend secretaris.

secretaris@hoparnhem.nl

Wil je meedoen met HOP Arnhem?

Het is voor HOP Arnhem van groot belang om de relatie met de achterban (de huurders van Portaal in Arnhem) te versterken. Om dit te kunnen bereiken, hebben wij hulp en ondersteuning van meer huurders nodig. We zoeken mensen die zich willen inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal in Arnhem, zoals de eigen woning, de woonomgeving en de stad.

Wil jij je samen met ons inzetten voor betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving? En heb je (een beetje) tijd vrij? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen aan: info@hoparnhem.nlLiever geen e-mail? Je kunt ook bellen met onze adviseur Francis Bevers van Het Huurdershuis: 06 11568864 (f.bevers@huurdershuis.nl).