Werkgroepen

Samen staan we sterk!
 

Werkgroepen

Er is veel werk aan de winkel voor HOP Arnhem, want er zijn veel belangrijke zaken waarover advies wordt gegeven aan en gevraagd wordt door Portaal. HOP Arnhem bestaat uit een bestuur, met daaronder werkgroepen die gaan over bepaalde thema’s. Deze werkgroepen zijn meestal een bepaalde tijd per jaar actief over een onderwerp. In deze periode krijgen de werkgroepleden alle benodigde informatie over dat onderwerp. Vervolgens bepaalt de werkgroep in samenspraak met elkaar een standpunt of advies over dat onderwerp, dat wordt voorgelegd aan Portaal.

Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

Jaarlijkse huurverhoging en huurbeleid | Stedelijk overleg over prestatieafspraken | Onderhoud en renovatie

Energiebesparing en duurzaamheid | Leefbaarheid en woonomgeving | Dienstverlening van Portaal

Landelijk overleg

Wil jij meer weten over deze onderwerpen? Klik dan het onderwerp aan. Wil jij je aanmelden voor een van deze werkgroepen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl.

In een werkgroep:

 • Ben je aanwezig tijdens de bijeenkomsten
 • Ontmoet je gelijkgestemde mensen
 • Bepaal jij welke bijdrage je levert en hoe je dat doet
 • Is er ook tijd voor een hapje en een drankje
 • Bereik je iets waar alle huurders blij mee zijn!

Tot slot: iedere huurder is belangrijk voor HOP Arnhem! En dus willen wij graag van de huurders horen wat zij van belang vinden. Dus het maakt niet uit of je veel weet over een onderwerp of juist weinig, wat van belang is voor ons is dat jij huurder bent van Portaal. En daarmee een praktijk kenner bent: jij weet hoe het is om in een Portaalwoning te wonen. Wij horen je graag! Ook als je zelf ideeën hebt over een werkgroep. Stuur dan een e-mail naar info@hoparnhem.nl. Laat van je horen!

Werkgroepen

Jaarlijkse huurverhoging en huurbeleid
Portaal legt een hele hoop zaken die met de huur te maken hebben vast in huurbeleid. Zo ook de jaarlijkse huurverhoging. Wanneer Portaal het huurbeleid wijzigt, vraagt Portaal advies aan de huurdersorganisaties. Zo gaat dat ook met de jaarlijkse huurverhoging, ook hier geven de huurdersorganisaties advies over aan Portaal. De huurdersorganisaties krijgen tegelijk met de adviesaanvraag allerlei informatie die betrekking heeft op de huurverhoging. Bijvoorbeeld informatie die uitlegt waarom Portaal bepaalde keuzes maakt. Vervolgens gaat de werkgroep met elkaar in overleg om een standpunt te bepalen en te komen tot een bepaald advies. Een belangrijke taak van de huurdersorganisatie dus die een grote impact heeft voor alle huurders!

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl

Stedelijk overleg over prestatieafspraken
Sinds de nieuwe Woningwet (2015) zijn huurdersorganisaties officieel overlegpartner geworden over de prestatieafspraken. Dit zijn afspraken waarin wordt vastlegt wat de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties zullen doen om het wonen in de stad beter te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over:

 • Hoeveel woningen worden bijgebouwd, en waar;
 • Welke huurprijzen deze woningen gaan krijgen;
 • Wat de jaarlijkse huuraanpassing zal zijn;
 • Wat de corporaties aan energiebesparende maatregelen gaan aanbrengen in hun woningen, en hoe de gemeente hierbij gaat helpen;
 • Wat de corporaties, gemeente en huurdersorganisaties zullen bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken.

Allemaal belangrijke onderwerpen waar de gemeente, alle woningcorporaties en alle huurdersorganisaties afspraken over maken met elkaar. Voor huurdersorganisaties is het dus heel belangrijk om aan de overlegtafel te zitten en zo hun invloed uit te oefenen.

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl

Onderhoud en renovatie
Elk jaar pleegt Portaal onderhoud aan de woningen. In sommige gevallen wordt besloten om de woningen te renoveren, wat inhoudt dat de woningen verbeterd worden ten opzichte van hoe ze nu zijn. Wat ook van belang is, om na te denken over welke impact de verschillende werkzaamheden hebben op de zittende huurders. Om dit allemaal goed te kunnen doen, maakt Portaal elk jaar een plan hiervoor, compleet met begroting. In het proces om te komen tot een plan worden keuzes gemaakt door Portaal over:

 1. Welke woningen in welk jaar worden aangepakt;
 2. Hoe dat dan vervolgens moet gebeuren.

En om goede keuzes te maken moet goed worden nagedacht. Hier ligt een belangrijke taak voor huurdersorganisaties om samen met Portaal na te denken over welke keuzes er gemaakt moeten worden, en hoe deze uitgevoerd moeten worden.

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl

Energiebesparing en duurzaamheid
In de wereld hebben we met elkaar besloten dat het belangrijk is om de CO₂-uitstoot te verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Elke gemeente in Nederland moet hier zijn bijdrage aan leveren, en dus ook elke woningcorporatie. Dus ook Portaal. Daarnaast is het voor huurders erg prettig als er bespaart kan worden op de energierekening. Want dat betekent minder woonlasten. Maar, wat moet er dan precies gedaan worden in de woningen? Welke keuzes moeten er dan gemaakt worden? Belangrijke zaken, waar de stem van de huurder weer erg belangrijk is. Want als de maatregelen leiden tot een hogere huur, dan heeft de huurder geen financieel voordeel van de energiebesparende maatregelen. Praat jij met Portaal mee over dit onderwerp en welke keuzes Portaal hierin gaat maken?

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl

Leefbaarheid en woonomgeving
De woonomgeving van een woning is ontzettend belangrijk. Want ook al is de woning nog zo fijn om in te wonen, als de buurt niet prettig is dan woont iemand daar niet op zijn gemak. Het gaat bij de woonomgeving over de mensen die er wonen, maar ook hoe veilig het is, over hoe schoon het is en hoe het groen erbij ligt. De woonomgeving en leefbaarheid zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, bewoners en woningcorporatie. Ook Portaal maakt bepaalde keuzes wat zij wel of niet doen om de leefbaarheid te verbeteren. En ook hierbij is de stem van de huurder hard nodig!

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil jij aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl

Dienstverlening van Portaal
Jij hebt als huurder te maken met Portaal als je een vraag of een probleem hebt. Daarbij is het van belang hoe jij als huurder behandeld wordt. Wordt je vraag binnen een acceptabele tijd beantwoord? Wordt het probleem op de juiste manier opgelost? Zijn de mensen die je helpen vriendelijk en weten ze waar ze het over hebben? Allemaal belangrijke zaken waar je vast een mening over hebt. En deze mening is belangrijk. Wil jij hierover meepraten?

Heb jij interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl

Landelijk overleg
Portaal is een landelijke woningcorporatie die in verschillende steden woningbezit heeft. Dat betekent dat veel besluiten op landelijk niveau gemaakt worden. En op dit niveau overlegt Portaal met alle huurdersorganisaties die in de verschillende steden actief zijn. Op hun beurt overleggen de verschillende huurdersorganisaties ook met elkaar, om samen te komen tot een gedegen advies. Ook HOP Arnhem wil graag aan deze overleggen deelnemen en zoekt mensen die hier een rol in willen spelen.

Heb je interesse in dit onderwerp en wil je aan de werkgroep deelnemen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar: info@hoparnhem.nl