Onderzoeksrapport 2021

Dit is wat huurders vinden over het beleid van Portaal

 

Huurders bezorgd over beleid Portaal

 

De huurdersorganisaties van woningcorporatie Portaal hebben in mei / juni 2021 middels een enquête gevraagd naar de mening van huurders over de plannen van Portaal. Deelnemers konden meedenken over onder meer duurzaamheid, betaalbaarheid en het naar elkaar omzien in zogenaamde inclusieve wijken. Huurdersorganisatie HOP Arnhem maakt gebruik van deze resultaten om op te komen voor de huurders van Portaal Arnhem.

De taken van Portaal

Uit het onderzoek blijkt dat volgens de huurders het aanbod van betaalbare woningen bij Portaal de hoogste prioriteit moeten hebben. Daarnaast vindt men de kwaliteit van bestaande woningen het belangrijkst. Een veel kleiner deel is van mening dat Portaal prioriteit moet geven aan leefbaarheid. Nieuwbouw en duurzaamheid verdienen de minste prioriteit.

Leefbare buurten

Gemiddeld geven huurders een 7,0 voor de leefbaarheid in hun buurt. Op de stelling of er in de buurt vooral mensen wonen zoals zij zelf geeft een groter deel aan dat dit niet zo is dan dat wel zo is. Een meerderheid van de huurders vindt dat mensen met problemen het recht hebben op een dak boven hun hoofd. Op de vraag hoeveel contact men heeft met buurtbewoners, geeft de helft van de huurders aan niet veel contact te hebben met elkaar, maar wel naar elkaar om te kijken. 

Toewijzing in specifieke complexen 

Portaal heeft zogenaamde ‘vrager-drager’ complexen. Dat zijn complexen waar bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben bij het (zelfstandig kunnen) wonen (de zorgvragers), worden geholpen door medebewoners (de zorgdragers). Twee derde van de huurders vindt het goed dat Portaal dit soort complexen realiseert, een klein deel vindt het realiseren van deze complexen geen goed idee. 

Bewoners die een steuntje in de rug moeten geven, worden geselecteerd via een ‘sollicitatieprocedure’. De selectie gebeurt op basis van de motivatie of de bewoners bereid zijn zich langdurig te bekommeren om hun buren en de woonomgeving. De selectie is daarom niet gebaseerd op de gewone spelregels voor woningtoewijzingen. Een kwart vindt het niet terecht dat voor deze zorgdragers andere spelregels gelden, vier op de tien vinden dit wel terecht. 

Passend wonen

Wanneer een huurder een woning gaat huren van Portaal, kijkt Portaal naar het inkomen en de grootte van het huishouden om te bepalen of de woning passend is. Circa de helft van de huurders vindt dat Portaal zich niet moet bezighouden met het inkomen van haar huurders nadat ze in een woning zijn gaan wonen. Eveneens is de helft ook van mening dat Portaal de huurprijzen niet moet laten bepalen door het inkomen van de bewoners. 

Met de stelling of Portaal huurders moet stimuleren om te verhuizen naar een kleinere woning als de grootte van het huishouden afneemt, zijn meer respondenten het oneens dan eens. De helft van de huurders vindt dat Portaal zich niet moet bezighouden met de gezinssamenstelling om te beoordelen of iemand nog passend woont. 

Duurzaamheid

Twee derde van de huurders is bereid om een vergoeding te betalen voor het verduurzamen van hun huurhuis, omdat zij duurzaamheid belangrijk vinden of op voorwaarde dat zij dit bedrag terugverdienen in de energiekosten. Zij vinden met name dat er niet alleen in isolatie geïnvesteerd moet worden, maar ook in energieopwekking. 

Wilt u meer informatie over de resultaten van het onderzoek dat de huurdersorganisaties van Portaal in mei/juni 2021 hebben laten uitvoeren? Bekijk dan het volledige onderzoeksrapport