Klacht over Portaal

Dit kun je doen als je een klacht hebt

 

Klacht over Portaal

Als je niet tevreden bent met de dienstverlening van Portaal, spreken we over een klacht. Neem altijd eerst contact op met Portaal. Een klacht kun je schriftelijk, per e-mail en telefonisch bij Portaal melden. We adviseren een klacht altijd schriftelijk en aangetekend of per e-mail te melden om misverstanden te voorkomen over wanneer en of de klacht gemeld is. Lees verder om na te gaan waar je terecht kunt met je klacht en wat je kunt doen als die niet naar tevredenheid wordt opgelost.

Wat kun je doen met een klacht over Portaal?

1. Als je een reparatieverzoek of klacht hebt over technische mankementen van de woning, of als je klachten hebt over huurbetaling of klachten over overlast, dien je de klacht schriftelijk in bij Portaal.

2. Bij geluidshinder bekijk je op de website van Portaal welke stappen je het beste kunt nemen als praten met de buren niet helpt.

3. Voor juridische informatie en advies kun je contact opnemen met de Huurdersbalie. Dit kan gaan over de huurovereenkomst of als de woningcorporatie je woning wil slopen door herstructurering van de wijk.

Wat kun je doen als de klacht niet goed wordt verholpen?

Soms lukt het Portaal niet om je klacht naar tevredenheid op te lossen of ben je het niet eens met de manier waarop Portaal de klacht wil verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil.

Als je een geschil hebt, zijn er twee organisaties die je verder kunnen helpen: de Klachtencommissie of de Huurcommissie. Verwarrend? Ja, dat is het zeker. We adviseren je contact op te nemen met de Huurdersbalie om te vragen bij welke commissie je het beste terecht kunt. Hieronder leggen we de verschillen uit.

De Klachtencommissie

Als je het niet eens bent met de manier waarop Portaal je klacht wil oplossen, neem je contact op met de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten behandelt op de inhoud.

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke commissie die geschillen tussen huurders en verhuurders van woonruimte beslecht. De uitspraken van de huurcommissie zijn bindend nadat de termijn van 8 weken verstreken is (binnen deze termijn kan zowel huurder als verhuurder de uitspraak nog aanvechten bij de rechter). Een procedure kan soms lang duren, maar de Huurcommissie kan wel veel voor je bereiken, zoals een (tijdelijke) huurverlaging.

Dringend hulp nodig?

Zit je in de problemen en is er snel hulp nodig? Neem dan contact op met de Huurdersbalie voor informatie en advies.

Meld je klacht over Portaal ook aan ons

HOP Arnhem is goed op de hoogte van de rechten van huurders en de plichten van verhuurders. HOP Arnhem biedt graag een luisterend oor, zodat wij weten wat er bij de huurders speelt. Bij veelvoorkomende misstanden ondernemen we actie. Voor juridische informatie en advies bij een individuele klacht adviseren wij contact op te nemen met Portaal of de Huurdersbalie.