Klacht over Portaal

Tussen een klacht en bijvoorbeeld een reparatieverzoek zit een groot verschil. Daarom leggen we je op deze pagina uit wat jij kunt doen in verschillende situaties. Op de website van Portaal staat wat je kunt doen als het gaat om reparaties, onderhoud, overlast en leefbaarheid in je directe woonomgeving. Heb je hier nog vragen over, dan kun je contact opnemen met Portaal. Dat kan zelfs met een simpel WhatsApp-berichtje.

Wat kun je doen met een klacht over Portaal?

Als je niet tevreden bent met de dienstverlening van Portaal, spreken we over een klacht. Een klacht kun je rechtstreeks bij Portaal melden. Dan probeert Portaal je klacht naar tevredenheid op te lossen.

Soms lukt dit niet, of ben je het niet eens met de manier waarop Portaal de klacht wil verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kun je terecht bij de Klachtencommissie of Geschillencommissie. Elke regio van Portaal heeft dergelijke commissies. Deze commissies zijn onafhankelijk. Daarnaast is er nog de Huurcommissie die als een soort vervanger van de rechtbank bindende uitspraken mag doen.

Hieronder lees je meer over deze drie onafhankelijke commissies.

Wanneer schakel je de Klachtencommissie in?

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die klachten behandelt op de inhoud. Denk daarbij aan een tochtende voordeur waar je last van hebt, maar waarover Portaal bijvoorbeeld zegt dat er niets aan gedaan kan worden. De Klachtencommissie kan dan een onafhankelijk oordeel geven, zoals het plaatsen van tochtstrippen. Portaal is in principe verplicht om dit advies op te volgen. Doet Portaal dit niet, dan mag dat alleen om dringende redenen van beleidsmatige aard. Portaal behoort dit dan schriftelijk toe te lichten aan de Klachtencommissie.

Ook met klachten over andere technische mankementen van de woning, klachten over huurbetaling of klachten over overlast kun je terecht bij de Klachtencommissie. Wil jij weten of je met jouw klacht terecht kunt bij de Klachtencommissie? Neem dan contact op met HOP Arnhem. Wij weten precies in welke gevallen de Klachtencommissie kan helpen.

Wanneer schakel je de Geschillencommissie in?

De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die de klachtenprocedure beoordeelt op de formele afwikkeling van de klacht. Deze commissie kijkt niet naar de inhoud, maar of Portaal heeft voldaan aan de inspanningsverplichting. Denk daarbij aan een lekkage in de wc die je al een aantal dagen geleden hebt gemeld, maar waarvoor zelfs na het indienen van een klacht nog geen monteur is langs geweest om de wc te repareren. Ondertussen heb jij wateroverlast en kun je niet gebruik maken van de wc. In dit voorbeeld is het duidelijk dat Portaal niet heeft voldaan aan de inspanningsverplichting.

De Geschillencommissie kan dan een onafhankelijk oordeel geven. Portaal is in principe verplicht om dit advies op te volgen. Doet Portaal dit niet, dan mag dat alleen om dringende redenen van beleidsmatige aard. Portaal behoort dit dan schriftelijk toe te lichten aan de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is er voor iedereen die een woning huurt bij een woningcorporatie die hierbij is aangesloten. Niet elke klacht is op zijn plek bij de Geschillencommissie. Neem daarom contact op met HOP Arnhem als jij een klacht hebt. Wij zorgen er graag voor dat je bij de juiste commissie aanklopt.

Wanneer schakel je de Huurcommissie in?

De Huurcommissie is een soort vervanger voor rechtbank die bindende uitspraak kan doen als je het met portaal oneens bent over:

  • de huurprijs die niet overeenkomt met het aantal punten,
  • de huurprijs bij een nieuw contract,
  • de hoogte van de servicekosten in de jaarrekening,
  • de hoogte van het voorschotbedrag van de nutsvoorzieningen,
  • een huurverhogingsvoorstel na het verbeteren van de woning,
  • het onderhoud van de woning,
  • gebreken in de woning.

Een procedure kan soms wel lang duren, maar de Huurcommissie kan wel veel voor je bereiken, zoals een (tijdelijke) huurverlaging.

Meld je klacht over Portaal ook aan ons!

Zit je in de problemen en is er snel hulp nodig? Laat het ons weten! HOP Arnhem is goed op de hoogte van de rechten van huurders en de plichten van verhuurders. Soms lijken dingen onvermijdelijk, maar zijn ze het niet. Zelfs een huisuitzetting is niet altijd nodig, ook al geeft de verhuurder dat aan.

HOP Arnhem behandelt geen individuele klachten over Portaal, maar we helpen je wel verder! Ook kijken we of we iets aan veelvoorkomende misstanden kunnen doen. Neem dus contact op met ons als je een klacht over de dienstverlening van Portaal hebt.