Nieuws en persberichten

Samen staan we sterk!

Nieuws en persberichten

Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloop bestendig woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
ARNHEM – Ruim 1.750 particuliere woningen in Arnhem-Oost die kampen met lage energielabels, tocht, vocht, schimmel en achterstallig onderhoud, kunnen worden aangepakt en opgeknapt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt daar vanuit het Volkshuisvestingsfonds 25 miljoen euro voor beschikbaar. ...
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Ahmed Marcouch

Goed nieuws voor Arnhem. Gisteren vernomen dat 25 miljoen euro uit het landelijk Volkshuistingsfonds naar Arnhem-Oost komt. Ons pleidooi bij het ministerie is gehoord, de Arnhemmers bij wie het water tot aan de lippen staat, zijn opgemerkt door betrokken ambtenaren. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties BZK zien zij hoe ongezond veel woningen zijn voor de levens van onze Arnhemmers, juist in wijken als Presikhaaf, Geitenkamp en Malburgen.
Stenen doen ertoe, mensen - als kind heb ik zelf ook ondervonden hoe je van een wankel huis naar een stevig huis tegelijk ook naar een veilig thuis komt; met een nieuwe start om te spelen, te leren, te werken. En hoe de hele stijl van leven mee verandert.
Dus top dat iedereen meedeed met ons pleidooi in Den Haag voor de plannen met Arnhem-Oost - van onze gemeenteraad tot de ondernemers en van de provinciale ambtenaren tot onze jongerenorganisaties. En niet voor niets hoort deze woningverbetering bij de grootscheepse wijkverbetering die wij minstens achttien jaar gaan volhouden - de tijd die een nieuwe generatie nodig heeft om op te groeien en waarvoor wij de komende jaren nog heel veel investeringen nodig hebben om achterstanden weg te werken.
Nu gaan wij 1.750 Woningen verbeteren, ook als provincie en gemeente leggen wij daar flinke bedragen bij. En de corporaties doen mee, dus u gaat hele wijken in de steigers zien. Dat is het begin om als wijken op normaal Nederlands niveau te komen. Met lachende moeders, vrolijke vaders en nieuwsgierige kinderen vol toekomstplannen. Kop op mensen, daar kijken wij naar uit!
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Veel huurders weten dit nog niet en lopen hierdoor huurtoeslag mis. Daarom roept Belastingdienst/ Toeslagen huurders op om vóó...

Alle updates en berichten zien? Ga dan naar onze facebook pagina HIER en like onze pagina!