Nieuws

Samen staan we sterk!

Nieuws en persberichten

Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloop bestendig woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders met een bijstandsuitkering of minimumloon zijn financieel gezien meer geholpen als een deel van de generieke maatregelen om de verhoging van de energiekosten tegen te gaan, wordt ingezet via de huurtoeslag. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.

Het kabinet heeft een pakket van 2,7 miljard euro aan maatregelen gepresenteerd om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. De Woonbond, het FNV en Milieudefensie vinden dit pakket te generiek. Daarom vroegen zij het Nibud om de inkomenseffecten van een alternatief maatregelenpakket inzichtelijk te maken.

Verhoging huurtoeslag effectiever
Het voorstel is om de helft van het uitgetrokken bedrag via huurtoeslag bij huishoudens met een krappe beurs terecht te laten komen. Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat verhoging van de huurtoeslag en de algemene heffingskorting voor het inkomen van deze huurders effectiever is dan de eerder aangekondigde kabinetsplannen. Gemiddeld genomen is een stel met kinderen in de bijstand 53 euro per maand beter af en een alleenstaande met minimumloon gemiddeld 69 euro per maand.

Het Nibud heeft in het rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen gekeken naar huishoudens met een laag inkomen. Zij vormen een kwetsbare groep omdat ze weinig ruimte hebben voor de explosief stijgende energieprijzen en minder of geen mogelijkheden voor verduurzaming hebben. Huishoudens die het meest kwetsbaar zijn merken weinig van de huidige algemene belastingregel en voor minder kwetsbare huishoudens vermindert de nodige stimulans om te verduurzamen.

Focus op inkomsten
Het Nibud roept al langer om aan de inkomenskant verbeteringen voor huishoudens met een laag inkomen door te voeren. Het rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen laat zien wat het effect is van een verhoging van een toeslag waarop veel kwetsbare huurders recht hebben. De analyse laat zien dat verschillende beleidsopties op elkaar ingrijpen voor de huishoudens met een laag inkomen.

Meer informatie
Naar het rapport
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/rapport-alternatieve-compensatie-stijging-energieprijzen/
Bron: Nibud
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
ARNHEM – De woningnood was sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo groot als nu. Overal klinkt het besef dat er snelen veel moet gebeuren om de wooncrisis op te lossen. “Maar alleen bouwen is niet de oplossing”, zegt wethouder Ronald Paping van Wonen. (Door: Patrick Arink) Je hebt maar een k...
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
De aangepaste Woningwet is sinds 1 januari 2022 officieel van kracht geworden. Daarmee ontstaat er voor woningcorporaties definitief extra ruimte om te investeren in zonnepanelen.

Alle updates en berichten zien? Ga dan naar onze facebook pagina HIER en like onze pagina!