Nieuws en persberichten

Samen staan we sterk!

Nieuws en persberichten

Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"

Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) is een onafhankelijke organisatie en behartigt de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal. Hierbij is de woon- en overlegwet leidend. Wij denken mee over wonen en huren in Arnhem. We houden de vinger aan de pols: zijn er genoeg woningen voor minima, senioren en studenten? Wat is een levensloop bestendig woning en voldoet deze aan alle eisen voor senioren? Hoe zit het met de milieueisen, warmte en energie? We adviseren de woningbouwcorporatie gevraagd en ongevraagd en praten mee als gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties gezamenlijk hun jaarlijkse plannen opstellen. Wij kunnen/mogen geen individuele vragen in behandeling nemen.
Huurders Organisatie Portaal " HOP Arnhem"
Minister voor Wonen
Het geld groeit me niet op mijn rug | Woningcorporaties betalen jaarlijks miljoenen euro's aan verhuurderheffing. Geld, opgebracht door huurders, dat rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Is het eerlijk dat bewoners van sociale huurwoningen opdraaien voor de gevolgen van de problemen op de woningmarkt?

https://youtu.be/WzJ3qE21tz8

#losdewooncrisisop #ministervoorwonen #verhuurderheffing

Alle updates en berichten zien? Ga dan naar onze facebook pagina HIER en like onze pagina!