De Overlegwet

Het bestaansrecht van huurdersorganisaties

 

De Overlegwet

Wist je dat je over heel veel onderwerpen kunt meepraten? Dit mag dankzij ‘de Overlegwet’, die eigenlijk ‘de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder’ heet. Deze wet bevat regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden. De Overlegwet is dus de basis van het bestaansrecht van huurdersorganisaties.

 

Alles over de Overlegwet

Wat staat er in de Overlegwet?

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben wettelijk informatierecht, overlegrecht, adviesrecht, agenderingsrecht en instemmingsrecht. Welk recht in welke situatie geldt hangt af van het onderwerp.

Bovendien is de verhuurder verplicht een representatieve huurdersorganisatie financieel te ondersteunen, zodat huurdersorganisaties hun werk kunnen doen. Portaal vergoedt de kosten die nodig zijn om als huurdersorganisatie op gelijkwaardige wijze in overleg te kunnen treden met Portaal.

Wat betekent dit in de praktijk voor jou?

  • Is Portaal van plan je flat te verkopen? Jij kunt als huurder (samen met de andere huurders van de flat) bij Portaal informeren met wie ze in overleg gaan. Portaal is volgens de Overlegwet verplicht die informatie te geven.
  • Wordt de vloer van het gezamenlijk terras van je wooncomplex spekglad zodra het regent? Dan is de kans op uitglijden groot! Huurders kunnen dankzij de Overlegwet gezamenlijk druk uitoefenen op Portaal om voor een betere vloerbedekking op het dakterras te zorgen.
  • Hebben de huurwoningen in jouw straat een verouderd schuurtje in de achtertuin dat aan vervanging toe is vanwege lekkage of schimmel? Als je samen met je buren druk uitoefent op Portaal, kun je dankzij de Overlegwet ervoor zorgen dat Portaal in elke tuin een nieuwe schuur plaatst.
  • Laat Portaal twee keer per jaar een glazenwasser komen om de ramen te lappen, maar heeft hij daarvoor een steiger nodig die de planten in je tuin vernielt? In de Overlegwet staat dat jij als huurder in overleg kunt gaan met Portaal, dat Portaal hoort te luisteren naar je argumenten en dat jullie in goed overleg een oplossing zoeken. Een mogelijke oplossing is dan bijvoorbeeld dat de glazenwasser één keer in het jaar komt.

Meer informatie over de Overlegwet

Een handig, beknopt en actueel overzicht van de rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies die in deze wet worden genoemd vind je op deze webpagina van de Rijksoverheid.

Als je exact wilt weten wat er nog meer in de Overlegwet staat over de rechten én plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies, kun je het beste de complete wettekst lezen.