Bestuurslid worden

Als je invloed wilt hebben op Portaal

 

Bestuurslid worden

Misschien ben je niet tevreden met het huurbeleid van Portaal. Wellicht heb je slechte ervaringen met de manier waarop Portaal jouw klacht afhandelde. Je kunt het gevoel hebben dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En dat het niks uitmaakt wat je zegt. Je wilt opkomen voor jezelf en je wilt dat er dingen gaan veranderen. Je hebt het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd. Het lijkt alsof je totaal geen invloed hebt op Portaal Arnhem.

Wil je in gesprek gaan met Portaal?

Stel je voor dat je erkend gesprekspartner bent van Portaal Arnhem. Je hebt regelmatig overleg met Portaal, waaronder met de manager volkshuisvesting van Portaal Arnhem. Tijdens de overleggen wordt er naar jouw standpunt geluisterd of om advies gevraagd betreffende een specifiek onderwerp waar Portaal zich mee bezighoudt.

Je behartigt samen met de andere bestuursleden de gezamenlijke belangen van huurders van Portaal Arnhem. Je vertelt bijvoorbeeld welk effect bepaalde besluiten in de praktijk zouden kunnen hebben op de huurders. Je denkt namens de huurders mee met Portaal. Je probeert te overtuigen met argumenten. Soms kom je met een idee, voorstel of oplossing.

Nu wordt er wél aandachtig naar je geluisterd.

Hoe krijg je dit voor elkaar?

Het bestuur van Huurdersorganisatie Portaal Arnhem (HOP Arnhem) maakt gebruik van alle mogelijkheden die de Overlegwet en de Woningwet bieden.

  • De Overlegwet biedt aan huurdersorganisaties en bewonerscommissies mogelijkheden om inspraak te hebben op het beleid van de verhuurders, in ons geval Portaal. Hierdoor hebben wij als huurdersorganisatie het wettelijk recht op informatie, overleg, advies, agendering en instemming.
  • Ook de Woningwet 2015 kent rechten toe aan huurdersorganisaties. Er bestaat voor huurdersorganisaties een instemmingsrecht met betrekking tot fusies en verbindingen. Daarnaast is in deze wet vastgelegd dat er prestatieafspraken worden gemaakt tussen gemeente, verhuurders en huurdersorganisaties.

Al deze rechten zorgen ervoor dat jij als bestuurslid van een huurdersorganisatie bepaalde mogelijkheden hebt om invloed uit te oefenen op het volkshuisvestingsbeleid in Arnhem en het beleid van Portaal.

En het goede nieuws is: ook jij kunt bestuurslid worden!

Wat doet het bestuur van HOP Arnhem?

HOP Arnhem is lokaal overlegpartner van de gemeente en Portaal. HOP Arnhem heeft als huurdersorganisatie inspraak op het beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in ons werkgebied aangaat. Beleid is de manier waarop een organisatie iets regelt en leidt. Bijvoorbeeld: in het huurprijsbeleid staat hoe Portaal alles betreffende de huurprijzen regelt en leidt.

HOP Arnhem overlegt regelmatig met:

  • Portaal Arnhem over het reilen en zeilen in Arnhem,
  • de andere huurdersorganisaties van Portaal en met Portaal Centraal over het landelijke beleid van Portaal,
  • de gemeente Arnhem, de Arnhemse woningcorporaties (waaronder Portaal) en de Arnhemse huurdersorganisaties over de Prestatieafspraken.

We overleggen over onderwerpen zoals:

  • het huurverhogingsbeleid
  • onderhoud- en renovatiebeleid
  • het beleid over de leefbaarheid in wijken / buurten
  • eventuele verkoopplannen
  • servicekostenbeleid

Daarnaast onderhouden we contacten met huurders, bijvoorbeeld tijdens de Huurdersdag.

Wil jij je actief inzetten voor betaalbaar wonen in een fijne omgeving?

HOP Arnhem zoekt bestuursleden. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers die een woning huren bij Portaal. Wij zijn er voor alle huurders van Portaal Arnhem, maar kunnen alleen goed functioneren mét hulp van diezelfde huurders.

We zoeken huurders die zich willen inzetten voor de gemeenschappelijke belangen van huurders van Portaal in Arnhem, zoals de eigen woning, de woonomgeving en de stad.

Vind je betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving belangrijk? En heb je (een beetje) tijd vrij? Zet je dan actief in als bestuurslid! Jouw inzet en betrokkenheid is belangrijk en heel welkom, want het bestuur is nu eigenlijk een beetje te klein.

Wat doet een bestuurslid van HOP Arnhem?

Van de bestuursleden wordt verwacht dat ze bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Er zijn circa 7 bestuursvergaderingen per jaar, meestal in de avond. De bestuursleden bereiden zich natuurlijk even voor op elke vergadering door de stukken die bij de agenda horen te lezen. Voor elke vergadering wordt in goed overleg een datum en tijdstip gekozen.

Daarnaast zou het fijn zijn als je bij bepaalde overleggen kunt aansluiten, zoals:

● de regio-overleggen met Portaal Arnhem (circa 4 keer per jaar)

● de Prestatieafspraken met gemeente en woningcorporaties (3 dagen per jaar)

● deelname aan een werkgroep samen met andere huurdersorganisaties

● het voorjaars- en najaarsoverleg met de Raad van Bestuur van Portaal Centraal

● enkele bijeenkomsten met huurders (1-2 keer per jaar)

Maar laten we niet te hard van stapel lopen. We snappen dat je niet alles kunt en wilt doen. Dat is zeker in het begin een beetje teveel gevraagd. We zijn dankbaar voor alles wat jij als vrijwilliger te bieden hebt. Met jouw hulp en inzicht kunnen we meer bereiken!

Wat moet je kunnen om bestuurslid te worden?

Je hoeft geen kennis te hebben over huurwoningen, de Overlegwet of de Woningwet. Je hoeft niet eens ervaring te hebben in overleggen. De ervaring die je als huurder hebt is genoeg: jij weet wat belangrijk is voor huurders!

Maak kennis met het bestuur van HOP Arnhem Heb je interesse? Dan wil je natuurlijk eerst kennis maken met de bestuursleden van HOP Arnhem. We maken graag tijd vrij om je te leren kennen. Als je wilt, nodigen we je daarna uit om een keer aan te sluiten bij een bestuursvergadering. Vervolgens zou je een poosje mee kunnen doen als aspirant bestuurslid, zodat je rustig aan kunt kijken wat je zou willen doen.

Drie goede redenen om vrijwilliger te worden

1. Vrijwilligerswerk met vergoeding

Bestuursleden van HOP Arnhem krijgen een maandelijkse vergoeding.

2. Vriendschappelijke contacten (en etentjes)

De sfeer binnen het bestuur is heel gemoedelijk en hartelijk. We nemen graag voorafgaand aan een vergadering tijd om even bij te praten, liefst onder het genot van bijvoorbeeld een hapje en een drankje. Af en toe gaan we samen uit eten en soms staat er een informeel etentje met onze relaties bij Portaal op de agenda.

3. De belangrijkste reden om bestuurslid te worden: invloed op Portaal

Vergeet niet waar we het allemaal voor doen: als bestuurslid laat je jouw stem horen en maak je gebruik van de rechten die wij als huurdersorganisatie hebben. Samen staan we sterker en komen we op voor de belangen van alle huurders.

Neem nu contact op met HOP Arnhem om kennis te maken!