Bewonerscommissie oprichten

Voor een prettige leefomgeving en leefbaarheid

 

Een bewonerscommissie oprichten

HOP Arnhem vindt bewonerscommissies heel belangrijk en onmisbaar voor een prettige woonomgeving en leefbaarheid. Ook streeft HOP Arnhem naar regelmatig contact met de bewonerscommissies van Portaal.

Waarom is een bewonerscommissie handig?

De woning waarin je woont, maakt deel uit van een groter geheel: een wooncomplex, buurt of wijk. Als bewoner kan het handig zijn om bepaalde zaken gezamenlijk met medehuurders op te pakken, want als individuele huurder is het vaak niet makkelijk om iets voor elkaar te krijgen bij Portaal. Daarom is de oprichting van een bewonerscommissie een goed idee.

Samen staan we sterker.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie bestaat uit huurders van Portaal die overleg hebben met Portaal. Een bewonerscommissie kan, onder bepaalde voorwaarden, als officiële gesprekspartner van Portaal erkend worden en daarmee bepaalde rechten krijgen. Een bewonerscommissie komt daarmee op voor de belangen van een groep bewoners uit een wooncomplex, buurt of wijk.

Wat doet een bewonerscommissie?

Portaal beschouwt de bewonerscommissie als eerste aanspreekpunt van een wooncomplex, wijk of de buurt. De overleggen gaan over alles wat de woningen van Portaal en de directe woonomgeving aangaan. De commissie kan zodoende invloed uitoefenen op wat Portaal in de betreffende wijk voor de bewoners kan betekenen.

Over een aantal onderwerpen is Portaal verplicht de bewonerscommissie te informeren, zoals:

  • wijzigingen in servicekosten
  • de ontwikkeling van nieuw beleid
  • grote onderhoudsprojecten
  • zaken rond leefbaarheid

Bijvoorbeeld: wist je dat als Portaal van plan is een complex te renoveren, 70% van de huurders daarmee moet instemmen? Anders gaat het plan niet door. Dit geeft meteen aan waarom het belangrijk is om een bewonerscommissie op te richten. Je kunt dan gebruik maken van de rechten die je als huurder hebt.

Wat doet Portaal om bewonerscommissies te ondersteunen?

Om het de bewonerscommissies gemakkelijker te maken zich te organiseren, komt Portaal de bewonerscommissies op twee manieren tegemoet:

  1. Financiële vergoeding

Een bewonerscommissie krijgt afhankelijk van het aantal huurders een onkostenvergoeding van Portaal. Deze vergoeding is bedoeld om allerlei kleine uitgaven te doen die verband houden met het werk van de commissie. Denk aan:

  • koffie- en vergaderkosten
  • print- en kopieerkosten
  • een welkomstbloemetje voor nieuwe huurders
  • strooizout en sneeuwschuiver

2. Faciliteiten bewonerscommissies

Portaal stelt op verzoek een standaard nieuwsbrief en begroting beschikbaar aan de bewonerscommissie. Ook organiseert Portaal meerdere keren per jaar een avond waarop alle bewonerscommissies in gesprek gaan met de directie. Meer weten? Lees de brochure van Portaal over bewonerscommissies of neem contact op met de klantenservice van Portaal en vraag naar de adviseur leefomgeving in jouw buurt.

Welke bewonerscommissies zijn er in Arnhem?

In de Arnhemse wijken waar Portaal woningen heeft, zijn enkele bewonerscommissies actief:

1. Bewonerscommissie Het Duifje

2. Bewonerscommissie Molenkom

3. Bewonerscommissie Cabaret

Wil je weten welke bewoners er in de bewonerscommissie zitten? Vraag dit via de klantenservice van Portaal aan de adviseur leefomgeving.

Hoe richt je een bewonerscommissie op?

Is er in jouw complex, buurt of wijk nog geen bewonerscommissie actief? Je kunt er zelf eentje oprichten! We leggen kort uit hoe je dit doet:

Stap 1: Oprichting bewonerscommissie

Een nieuwe bewonerscommissie moet alle bewoners in het wooncomplex informeren en de mogelijkheid geven om ook lid te worden van de nieuwe commissie. Zodra dit is gedaan, kan de contactpersoon bij Portaal melden dat er een nieuwe commissie is.

Je meldt je met minstens twee anderen aan bij Portaal, en wijst daarbij één contactpersoon aan. Bij voorkeur bestaat de commissie uit een diverse groep mensen, zodat zoveel mogelijk bewoners zich vertegenwoordigd voelen.

Stap 2: Kennismaking met Portaal

Na de oprichting is het tijd voor een kennismakingsgesprek met Portaal. Daarna volgen de reguliere overlegmomenten met Portaal, minstens twee keer per jaar. Tijdens dit overleg worden de actuele zaken en de plannen voor het complex besproken en kan de bewonerscommissie hier invloed op uitoefenen.

Portaal ziet de bewonerscommissie als eerste aanspreekpunt voor zaken die spelen bij een complex en zal de bewonerscommissie daarom ook actief opzoeken en ermee in gesprek gaan als daar aanleiding voor is.

Stap 3: Contact met de achterban

Het is belangrijk dat de bewonerscommissie de achterban voldoende blijft betrekken. Als een bewoner zich bij de commissie wil aansluiten moet dat mogelijk zijn. Minimaal één keer per jaar brengt de bewonerscommissie in een bijeenkomst verslag uit aan de medebewoners. Ook maakt zij dan de plannen voor het nieuwe jaar bekend.

Wat is het verschil tussen een projectcommissie en een klankbordgroep?

Een projectcommissie of klankbordgroep heeft geen officiële status, maar een bewonerscommissie heeft dat wel. De definitie, voorwaarden, status en rechten van een bewonerscommissie staan namelijk vastgelegd in de Overlegwet. Daarom adviseren wij huurders zich altijd te organiseren als een bewonerscommissie. Zelfs als je een projectcommissie wilt oprichten, omdat je organisatie een tijdelijke aard heeft vanwege een toekomstig renovatieproject. En óók als Portaal het initiatief neemt om een klankbordgroep op te richten.

Wil je een bewonerscommissie oprichten? Neem dan contact op met HOP Arnhem. HOP Arnhem helpt je graag bij de oprichting van een bewonerscommissie. Wij komen op voor jouw rechten en kunnen daardoor met handige tips and tricks van dienst zijn.