Huurders Organisatie Portaal Arnhem

Samen staan we sterk!
 

Privacy verklaring

Huurders organisatie Portaal Arnhem (hierna HOP Arnhem) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven en gerichte e-mails;
  • Telefonisch of e-mail contact ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten voor de huurdersachterban;
  • Het informeren over wijzigingen in activiteiten;
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Overigens verwerkt HOP Arnhem voor de uitvoering van dienstverlening en activiteiten geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Het gebruik van de website van HOP Arnhem

Gegevens over websitebezoek (www.hoparnhem.nl) worden niet geanalyseerd. De website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens te voorkomen heeft HOP Arnhem passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via: info@hoparnhem.nl

 

Contactformulier en nieuwsbrief

HOP Arnhem biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten en over relevante ontwikkelingen op het gebied van wonen en huren in het bijzonder. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Bewaartermijn

HOP Arnhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en evaluatie van onze werkzaamheden. Naam, adres, telefoon en mailgegevens van de huurders, woningzoekenden en huurdersorganisaties worden wel voor een langere periode bewaard om de relatie te kunnen onderhouden en om voor belang van Portaal huurders op te kunnen komen en hen daarover te informeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend door HOP Arnhem aan derden verstrekt wanneer dit door wettelijke bepalingen is vereist

 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

Personen hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast

Kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door HOP Arnhem en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek indienen via info@hoparnhem.nl om uw persoonsgegevens naar u of een ander door u genoemde organisatie door te sturen. Via het genoemde e-mailadres kunt u ook uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van toestemming of bezwaar op verwerking aangeven.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te zenden (privacygevoelige gegevens maakt u hierop onleesbaar)

 

Feedback
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling of vragen hebben over de privacyverklaring  dan zien wij die graag tegemoet op info@hoparnhem.nl.

Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/