Voorbeeld verslag

Voorbeeld verslag

Impressieverslag Themabijeenkomst Woonkwaliteit en Woongenot 21 november 2016 Op 21 november organiseerde de Huurdersraad Portaal Regio Utrecht een themabijeenkomst over Woonkwaliteit en Woongenot. Het was een boeiende, informatieve en inspirerende avond. Soms liepen...
werkgroep Huurbeleid

werkgroep Huurbeleid

De leden van de werkgroep Huurbeleid zijn: Bassie, Adriaan en B2 Door de nieuwe Woningwet zijn de rechten van huurders verbeterd. Zo vertegenwoordigt de werkgroep Huurbeleid de huurders door deel te nemen aan het stedelijk overleg over het toekomstig huurbeleid. Dit...
Voorbeeld verslag

Huur naar inkomen

Woningcorporatie Portaal pleit voor huur naar inkomen Woningcorporaties, en dus ook Portaal, staan de komende jaren voor een grote uitdaging. In 2016 bepaalde de minister dat Portaal voluit kan blijven werken in vrijwel alle gemeenten waar zij nu werkzaam is. Portaal...
werkgroep Huurbeleid

Wat is leefbaarheid

Ministerie van Wonen Ministerie van Binnenlandse Zaken “Het huurdershuis” Adviesbureau op het gebied van het wonen, dat onder andere individuele huurders kosteloos adviseert “De huurcommissie” Onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met...